Про систему електронного навчання

Система електронного навчання є одним із допоміжних інструментів організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головною метою проекту є підвищення якості та ефективності вітчизняної філософської та політологічної освіти,  науково-методичного рівня організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, гармонізації вітчизняної філософської, політологічної, культурологічної, релігієзнавчої освіти із міжнародним освітнім простором. 

Система електронного навчання створена у 2016 році в межах науково-дослідної теми філософського факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів».

Автори-розробники проекту:

Руденко Сергій Валерійович – заступник декана філософського факультету, науковий керівник дослідницької групи філософського факультету, доктор філософських наук, професор.

Соболєвський Ярослав Андрійович – доцент кафедри історії філософії філософського факультету, доктор філософських наук, доцент.

  Пропустити доступні курси

  Доступні курси

  Курс "Українська і зарубіжна культура" для студентів-бакалаврів спеціальності Географія ОП Урбаністика та міське планування.
  Розробка Любивої Марії-Мілани

  Навчальна дисципліна «Філософія бізнесу» є курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 90 годин аудиторних занять і закінчується заліком. Курс знайомить студентів зі специфікою філософського аналізу такого соціального феномену як бізнес у контексті визначення сутнісних ознак бізнес-діяльності, її відмінностей від інших видів соціально-економічної діяльності, а також її практичної ролі для розвитку соціально-економічного середовища суспільства в умовах сучасного світу.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Курс складається з трьох змістовних модулів:

  1.Вступ до філософії

  2.Теоретична філософія

  3.Практична філософія

  Викладач доц. Караульна Наталія Вікторівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Аташкаде Руслана Вадимівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач проф. Приятельчук Анатолій Олексійович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за ECTS) і завершується іспитом.

  Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософським мисленням, у його історичному розвитку і наявному стані та в системно-теоретичному вигляді, як з фундаментальним способом культурної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення автономії розуму, відкриття можливостей мислення та інтелектуального пошуку, самовизначення людини.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Іщенко Олена Миколаївна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Мета дисципліни – оволодіти комплексом знань про сутність та зміст культури міжнаціональних відносин. Сформувати «мультикультурну» особистість в полікультурному середовищі. Навчити студентів коректному спілкуванню при міжкультурних та міжнаціональних контактах, самостійно аналізувати та уникати міжособистісних конфліктів в процесі спілкування з представниками інших націй і культур.

  Викладач доц. Власенко Федір Павлович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Левченюк Євгенія Вікторівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Дисциплина "Философия" знакомит студентов с философской мыслью, в ее историческом развитии и имеющемся состоянии и в системнотеоретическом виде, как с фундаментальным способом культурной рефлексии и постигания принципов существования, познания и человеческой деятельности, обеспечения автономии ума, открытия возможностей мышления и интеллектуального поиска, самоопределения человека. Современные условия развития мира ставят каждого отдельного человека и общество в целом в сложные условия социальной жизни. Это, прежде всего, связано с изменениями ценностных ориентаций, что с необходимостью требует поиска новых возможностей реализации каждой личности. Все это принадлежит к сфере человеческого существования, к области практического применения мировоззренческой культуры, основу которой, собственно, составляет философия.

  Навчальної дисципліни «Філософія науки і інновацій» є складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії». Вона належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02) і викладається українською мовою на першому році навчання.

  Структурно дисципліна «Філософія науки і інновацій» складається із двох змістовних частин. Перша змістовна частина має назву «Сучасна світова філософія: теоретико-методологічні і духовно-практичні виміри». У ній висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим підґрунтям для сучасних соціогуманітарних досліджень.

  Для опанування дисципліни здобувач має знати: сучасний зміст основних категорій філософської науки, особливості формування філософських методів та суміжних з нею методів гуманітарних наук, специфіку методологічних стратегій в умовах сучасного соціогуманітарного дискурсу. Здобувач має вміти: концептуально використовувати філософські поняття і категорії у якості джерел формування інструментарію гуманітарного знання, критично осмислювати усталені підходи та ідеї, виокремлювати і характеризувати межі теоретичного і практичного у власних наукових дослідженнях. Здобувач має володіти навичками: наукового аналізу та категоріально-концептуального мислення, застосування складних соціогуманітарних підходів у наукових дослідженнях.

  Метою дисципліни постає формування у здобувачів компетенції щодо практичного застосовування сучасних філософських знань у процесі виконання комплексних наукових досліджень.

   

  Ляшенко Ірина Валеріївна

  Викладач доц. Товмаш Дмитро Анатолійович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. для студентів 1 курсу філософського факультету першого (бакалаврського) рівня

  Part 1. Modern visual practice

      Шабуніна Вікторія Віталіївна

  Петренко Сергій Володимирович

  Приходько Володимир Володимирович

  викладач Павлова Олена Юріївна

  доктор філос. наук, професор

  ПавловаО.Ю.

  Історія світової  культури 2  семестр

  Павлова Олена Юріївна

  Шашкова Людмила Олексіївна

  назва курсу: «Філософія»: (ТЛЕП) + (ПБД) 3

  2021-22 навчальний рік :  І семестр

  «Філософія» для студентів-бакалаврів економічного факультету (ТЛЕП + ПБД):

  • курс 3
  • групИ 1-2
  • форма навчання денна

  Руденко Сергій Валерійович

  Курс Українська та зарубіжна культура для студентів зачної форми навчання Інституту права (3 та 4 семестри)

  Курс "Професійна на корпоративна етика" розрахований на студентів 1-го року навчання. Основна мета курсу полягає в підготувці студентів до майбутньої конструктивної взаємодії у діловому середовищі, допомогти студентові зрозуміти специфіку корпоративної етики і культури і основні принципи функціонування корпоративної етики і культури.

  Як основний підсумок навчання студент має аргументувати важливість професійної (корпоративної) етики, важливість соціальної відповідальності та застосовувати визначальні етичні принципи при прийнятті ділових рішень, має навчитися розробляти етичний кодекс адаптований до його майбутнього місця роботи у форматі викладу норм ділових стосунків у корпорації.

  Естетика для спеціальності "філософія" бакалаврського рівня

  Дисципліна “Історія філософії” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “політологія”

  Соболєвський Ярослав Андрійович

  Соболєвський Ярослав Андрійович