Про систему електронного навчання

Система електронного навчання є одним із допоміжних інструментів організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головною метою проекту є підвищення якості та ефективності вітчизняної філософської та політологічної освіти,  науково-методичного рівня організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, гармонізації вітчизняної філософської, політологічної, культурологічної, релігієзнавчої освіти із міжнародним освітнім простором. 

Система електронного навчання створена у 2016 році в межах науково-дослідної теми філософського факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів».

Автори-розробники проекту:

Руденко Сергій Валерійович – заступник декана філософського факультету, науковий керівник дослідницької групи філософського факультету, доктор філософських наук, професор.

Соболєвський Ярослав Андрійович – доцент кафедри історії філософії філософського факультету, доктор філософських наук, доцент.

  Пропустити доступні курси

  Доступні курси

  проф. Щербина Олена Юріївна

  Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософською думкою у її історичному розвитку і наявному стані в системно-теоретичному вигляді як з фундаментальним способом раціональної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності забезпечуючи автономію розуму, розкриваючи можливості мислення та інтелектуального пошуку в ситуації самовизначення особистості та її професійного становлення.

  Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософською думкою у її історичному розвитку і наявному стані в системно-теоретичному вигляді як з фундаментальним способом раціональної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності забезпечуючи автономію розуму, розкриваючи можливості мислення та інтелектуального пошуку в ситуації самовизначення особистості та її професійного становлення.

  Розробники:

  Губерський Леонід Васильович, д.філос.н., проф., академік НАН України

  Аташкаде Руслана Вадимівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії гуманітарних наук

  Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Людина і світ в середній школі» належить до переліку обов’язкових дисциплін освітньої програми 14.03 Середня освіта (Історія) та викладається у V семестрі бакалаврату. Навчальний курс знайомить студентів із філософською думкою, її історичним розвитком і наявним станом, з фундаментальними підходами до культурної рефлексії, осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, що забезпечує формування автономії розуму, відкриття можливостей критичного мислення та інтелектуального пошуку, самовизначення людини у світі.

  Дисципліна «Логіка та право: проблема взаємозв’язку» належить до переліку навчальних дисциплін вільного вибору студента.

  Навчальна дисципліна знайомить студентів з проблемою взаємозв’язку логіки та права. У навчальному курсі пропонується вивчення історичних взаємозв’язків між логікою та правом, проводиться огляд наявних підходів до визначення понять «аргументація», «юридична аргументація», «логічний аналіз», а також головних сучасних підходів до аналізу юридичної аргументації, демонструються можливості розв’язання проблем останньої за допомогою її логічного аналізу. Розглядається предмет та основні поняття деонтичної логіки, логіка побудови та перевірки версій, логічні підстави юридичної герменевтики.

  Курс "Українська і зарубіжна культура" для студентів-бакалаврів спеціальності Географія ОП Урбаністика та міське планування.
  Розробка Любивої Марії-Мілани

  Навчальна дисципліна «Філософія бізнесу» є курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 90 годин аудиторних занять і закінчується заліком. Курс знайомить студентів зі специфікою філософського аналізу такого соціального феномену як бізнес у контексті визначення сутнісних ознак бізнес-діяльності, її відмінностей від інших видів соціально-економічної діяльності, а також її практичної ролі для розвитку соціально-економічного середовища суспільства в умовах сучасного світу.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Курс складається з трьох змістовних модулів:

  1.Вступ до філософії

  2.Теоретична філософія

  3.Практична філософія

  Викладач доц. Караульна Наталія Вікторівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Аташкаде Руслана Вадимівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач проф. Приятельчук Анатолій Олексійович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за ECTS) і завершується іспитом.

  Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософським мисленням, у його історичному розвитку і наявному стані та в системно-теоретичному вигляді, як з фундаментальним способом культурної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення автономії розуму, відкриття можливостей мислення та інтелектуального пошуку, самовизначення людини.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Іщенко Олена Миколаївна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Мета дисципліни – оволодіти комплексом знань про сутність та зміст культури міжнаціональних відносин. Сформувати «мультикультурну» особистість в полікультурному середовищі. Навчити студентів коректному спілкуванню при міжкультурних та міжнаціональних контактах, самостійно аналізувати та уникати міжособистісних конфліктів в процесі спілкування з представниками інших націй і культур.

  Викладач доц. Власенко Федір Павлович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Левченюк Євгенія Вікторівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Дисциплина "Философия" знакомит студентов с философской мыслью, в ее историческом развитии и имеющемся состоянии и в системнотеоретическом виде, как с фундаментальным способом культурной рефлексии и постигания принципов существования, познания и человеческой деятельности, обеспечения автономии ума, открытия возможностей мышления и интеллектуального поиска, самоопределения человека. Современные условия развития мира ставят каждого отдельного человека и общество в целом в сложные условия социальной жизни. Это, прежде всего, связано с изменениями ценностных ориентаций, что с необходимостью требует поиска новых возможностей реализации каждой личности. Все это принадлежит к сфере человеческого существования, к области практического применения мировоззренческой культуры, основу которой, собственно, составляет философия.

  Навчальної дисципліни «Філософія науки і інновацій» є складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії». Вона належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02) і викладається українською мовою на першому році навчання.

  Структурно дисципліна «Філософія науки і інновацій» складається із двох змістовних частин. Перша змістовна частина має назву «Сучасна світова філософія: теоретико-методологічні і духовно-практичні виміри». У ній висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим підґрунтям для сучасних соціогуманітарних досліджень.

  Для опанування дисципліни здобувач має знати: сучасний зміст основних категорій філософської науки, особливості формування філософських методів та суміжних з нею методів гуманітарних наук, специфіку методологічних стратегій в умовах сучасного соціогуманітарного дискурсу. Здобувач має вміти: концептуально використовувати філософські поняття і категорії у якості джерел формування інструментарію гуманітарного знання, критично осмислювати усталені підходи та ідеї, виокремлювати і характеризувати межі теоретичного і практичного у власних наукових дослідженнях. Здобувач має володіти навичками: наукового аналізу та категоріально-концептуального мислення, застосування складних соціогуманітарних підходів у наукових дослідженнях.

  Метою дисципліни постає формування у здобувачів компетенції щодо практичного застосовування сучасних філософських знань у процесі виконання комплексних наукових досліджень.

   

  Ляшенко Ірина Валеріївна

  Викладач доц. Товмаш Дмитро Анатолійович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. для студентів 1 курсу філософського факультету першого (бакалаврського) рівня

  Модуль дисципліни «Прикладна культурологія та візуальна антропологія» для здобувачів першого(бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 034 культурологія освітньо-професійна програма «культурологія» 1 семестр Викладач: Павлова Олена Юріївна, д.ф.н., проф., професор кафедри етики, естетики та культурології (320 к.) e-mail olenapavlova@knu.ua invinover19 @gmail.com

  Part 1. Modern visual practice

      Шабуніна Вікторія Віталіївна

  Петренко Сергій Володимирович

  Приходько Володимир Володимирович

  викладач Павлова Олена Юріївна

  доктор філос. наук, професор

  ПавловаО.Ю.

  Історія світової  культури 2  семестр

  Павлова Олена Юріївна

  Шашкова Людмила Олексіївна

  2022-23 навчальний рік :  I семестр

  «Філософія» для здобувачів-бакалаврів 

  • форма навчання денна

  Естетика для спеціальності "філософія" бакалаврського рівня

  Курс "Професійна на корпоративна етика" розрахований на студентів 1-го року навчання. Основна мета курсу полягає в підготувці студентів до майбутньої конструктивної взаємодії у діловому середовищі, допомогти студентові зрозуміти специфіку корпоративної етики і культури і основні принципи функціонування корпоративної етики і культури.

  Як основний підсумок навчання студент має аргументувати важливість професійної (корпоративної) етики, важливість соціальної відповідальності та застосовувати визначальні етичні принципи при прийнятті ділових рішень, має навчитися розробляти етичний кодекс адаптований до його майбутнього місця роботи у форматі викладу норм ділових стосунків у корпорації.

  Колотілова Наталія Андріївна

  Руденко Сергій Валерійович

  Ляшенко Ірина Валеріївна - кандидат філософських наук, доцент кафедри української філософії і культури філософськгого факультету 

  Курс Українська та зарубіжна культура для студентів зачної форми навчання Інституту права (3 та 4 семестри)

  Дисципліна “Історія філософії” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “політологія”

  Соболєвський Ярослав Андрійович

  Соболєвський Ярослав Андрійович