Про систему електронного навчання

Система електронного навчання є одним із допоміжних інструментів організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головною метою проекту є підвищення якості та ефективності вітчизняної філософської та політологічної освіти,  науково-методичного рівня організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, гармонізації вітчизняної філософської, політологічної, культурологічної, релігієзнавчої освіти із міжнародним освітнім простором. 

Система електронного навчання створена в межах науково-дослідної теми філософського факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів».

Автори-розробники проекту:

Руденко Сергій Валерійович – заступник декана філософського факультету, науковий керівник теми 16БФ041-01, доктор філософських наук, доцент.

Соболєвський Ярослав Андрійович – асистент кафедри історії філософії філософського факультету, кандидат філософських наук.

  Пропустити доступні курси

  Доступні курси

  Дисципліна «Основи крос-культурного менеджменту» є вибірковою дисципліною для студентів Факультету Прикладних Наук,  викладається у І семестрі ІІ курсу в обсязі 90 годин, з них лекцій – 20 год., семінарських – 20 год., самостійна робота студента – 50 год. Формою підсумкового контролю є залік. Дисципліна покликана сформувати базові теоретичні знання про поняття культури, допомогти студенту набути аналітичних та практичних навичок ефективних технологій управління організаціями та проєктами в умовах глобальної економіки, розуміти та врахувати особливості взаємодії різних культур, виокремити національні моделі менеджменту.

  Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. для студентів 1 курсу філософського факультету першого (бакалаврського) рівня

      Шабуніна Вікторія Віталіївна

  Петренко Сергій Володимирович

  Приходько Володимир Володимирович

  викладач Павлова Олена Юріївна

  доктор філос. наук, професор

  ПавловаО.Ю.

  Історія світової  культури 2  семестр

  Павлова Олена Юріївна

  Шашкова Людмила Олексіївна

  Дисципліна “Історія філософії” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “політологія”

  Соболєвський Ярослав Андрійович

  Соболєвський Ярослав Андрійович