Про систему електронного навчання

Система електронного навчання є одним із допоміжних інструментів організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головною метою проекту є підвищення якості та ефективності вітчизняної філософської та політологічної освіти,  науково-методичного рівня організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, гармонізації вітчизняної філософської, політологічної, культурологічної, релігієзнавчої освіти із міжнародним освітнім простором. 

Система електронного навчання створена у 2016 році в межах науково-дослідної теми філософського факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів».

Автори-розробники проекту:

Руденко Сергій Валерійович – заступник декана філософського факультету, науковий керівник дослідницької групи філософського факультету, доктор філософських наук, професор.

Соболєвський Ярослав Андрійович – доцент кафедри історії філософії філософського факультету, кандидат філософських наук.

  Пропустити доступні курси

  Доступні курси

  «Геополітичні виклики сучасності» - обов’язкова навчальна дисципліна, що читається здобувачам освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (I курс). Концепція курсу базується на положенні про те, що геостратегія будується з огляду на певні концептуальні засади, з’ясування яких становить неодмінну умову побудови автентичної до світових реалій стратегії поведінки держави на міжнародній арені. Тому усвідомлення того, що  геополітичне знання - це не «релікт», а важлива і невід’ємна умова розробки стратегії розвитку держави, є обов’язковою складовою належної професійної підготовки сучасних управлінців. В межах курсу здобувачам пропонується ознайомитися із основними трансформаціями світового геополітичного простору та особливостями їх концептуалізації, засвоїти зміст проблеми нового світового порядку та спробувати проаналізувати процеси, які сьогодні впливають на її теоретичне оформлення та практичне вирішення, подискутувати з приводу співвідношення понять «геополітика» та «геоекономіка», поміркувати над геополітичними аспектами європеїзації та євроінтеграції.  

   

  Викладач доц. Караульна Наталія Вікторівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Аташкаде Руслана Вадимівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач проф. Приятельчук Анатолій Олексійович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за ECTS) і завершується іспитом.

  Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософським мисленням, у його історичному розвитку і наявному стані та в системно-теоретичному вигляді, як з фундаментальним способом культурної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення автономії розуму, відкриття можливостей мислення та інтелектуального пошуку, самовизначення людини.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Іщенко Олена Миколаївна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Мета дисципліни – оволодіти комплексом знань про сутність та зміст культури міжнаціональних відносин. Сформувати «мультикультурну» особистість в полікультурному середовищі. Навчити студентів коректному спілкуванню при міжкультурних та міжнаціональних контактах, самостійно аналізувати та уникати міжособистісних конфліктів в процесі спілкування з представниками інших націй і культур.

  Викладач доц. Власенко Федір Павлович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Левченюк Євгенія Вікторівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  «Політичний менеджмент та політичне прогнозування» (частина «Політичний менеджмент») – нормативна навчальна дисципліна, яка викладається на III курсі бакалаврату (спеціальність «Політологія»). Навчальна дисципліна "Політичний менеджмент" є обов'язковою для студентів спеціальності "Публічне управління та адміністрування" (освітня програма "Державна служба"), викладається на I курсі магістратури. Мета полягає у забезпеченні засвоєння студентами базових понять і положень політичного менеджменту. В межах дисципліни студент має можливість познайомитися із ключовими питаннями загальної теорії менеджменту, засвоїти зміст поняття політичного менеджменту у єдності його аналітично-консультативної та організаційно-технічної складових. Акцент в курсі зроблено на аналітичній функції політичного менеджменту, концепціях, моделях, що з нею пов’язані, а також навичках, які нею передбачені.  

  Навчальна дисципліна «Політичні проблеми соціального управління» є дисципліною вільного вибору студента, викладається на ІІІ курсі бакалаврату  (спеціальність «Політологія»). Навчальна дисципліна "Соціально-політичне управління" є обов’язковою дисципліною для студентів освітніх програм «Державна служба» та «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність "Публічне управління та адміністрування"), викладається на I курсі магістратури.  Метою є формування у студента базового рівня управлінського знання. У межах дисципліни студент має змогу познайомитися із основними поняттями та положеннями загальної теорії управління, засвоїти зміст поняття соціального управління та з’ясувати специфіку двох аспектів політичного управління. Акцент зроблений на технологіях (з урахуванням інтервалу їх дієво-практичної спроможності) формування тих моделей поведінки і свідомості людини, які дозволяють забезпечувати політичну легітимність.   

  Дисциплина "Философия" знакомит студентов с философской мыслью, в ее историческом развитии и имеющемся состоянии и в системнотеоретическом виде, как с фундаментальным способом культурной рефлексии и постигания принципов существования, познания и человеческой деятельности, обеспечения автономии ума, открытия возможностей мышления и интеллектуального поиска, самоопределения человека. Современные условия развития мира ставят каждого отдельного человека и общество в целом в сложные условия социальной жизни. Это, прежде всего, связано с изменениями ценностных ориентаций, что с необходимостью требует поиска новых возможностей реализации каждой личности. Все это принадлежит к сфере человеческого существования, к области практического применения мировоззренческой культуры, основу которой, собственно, составляет философия.

  Навчальної дисципліни «Філософія науки і інновацій» є складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії». Вона належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02) і викладається українською мовою на першому році навчання.

  Структурно дисципліна «Філософія науки і інновацій» складається із двох змістовних частин. Перша змістовна частина має назву «Сучасна світова філософія: теоретико-методологічні і духовно-практичні виміри». У ній висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим підґрунтям для сучасних соціогуманітарних досліджень.

  Для опанування дисципліни здобувач має знати: сучасний зміст основних категорій філософської науки, особливості формування філософських методів та суміжних з нею методів гуманітарних наук, специфіку методологічних стратегій в умовах сучасного соціогуманітарного дискурсу. Здобувач має вміти: концептуально використовувати філософські поняття і категорії у якості джерел формування інструментарію гуманітарного знання, критично осмислювати усталені підходи та ідеї, виокремлювати і характеризувати межі теоретичного і практичного у власних наукових дослідженнях. Здобувач має володіти навичками: наукового аналізу та категоріально-концептуального мислення, застосування складних соціогуманітарних підходів у наукових дослідженнях.

  Метою дисципліни постає формування у здобувачів компетенції щодо практичного застосовування сучасних філософських знань у процесі виконання комплексних наукових досліджень.

   

  Ляшенко Ірина Валеріївна

  «Геополітика» є нормативною навчальною дисципліною, що читається на першому курсі магістратури (спеціальність «Політологія») і має за мету забезпечити формування у студента базового рівня геополітичного знання за рахунок вдумливого і осмисленого читання першоджерел (тексти додаються). Тим самим у межах курсу студент має можливість не лише засвоїти зміст основних положень та концепцій геополітики, а й познайомитися з поняттями і темами, які, зазвичай, лишаються на периферії навчальної літератури. А саме: «помста географії» та «помста геополітики», «хартленд у цілях стратегічного призначення» (Хелфорд Макіндер) і «відчуття кордону» (Карл Хаусхофер), зв’язок геополітики з державно-управлінською діяльність та обумовленість геополітичної проблематики рівнем розвитку технологій тощо. Студенту пропонується відшукати точки дотику між проблематикою українських геополітичних концепцій кінця XIX-го - початку XX-го століття та поняттями, що були уведені в геополітичний дискурс Хелфордом Макіндером; поміркувати над зв’язком «хартленду в цілях стратегічного призначення» та українським сьогоденням; осмислити концепти «Великої Європи» та «Східної Європи» з огляду на перебіг сучасних євроінтеграційних процесів; подискутувати з приводу «архаїчності» та «застарілості» геополітичного знання.

   

  Викладач доц. Товмаш Дмитро Анатолійович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. для студентів 1 курсу філософського факультету першого (бакалаврського) рівня

      Шабуніна Вікторія Віталіївна

  Петренко Сергій Володимирович

  Приходько Володимир Володимирович

  викладач Павлова Олена Юріївна

  доктор філос. наук, професор

  ПавловаО.Ю.

  Історія світової  культури 2  семестр

  Павлова Олена Юріївна

  Шашкова Людмила Олексіївна

  2020-21 навчальний рік :  ІІ семестр

  «Філософія» для студентів-бакалаврів економічного факультету (Фінанси і кредит):

  • курс ІІ
  • групи 1-3

  Руденко Сергій Валерійович

  Курс Українська та зарубіжна культура для студентів зачної форми навчання Інституту права (3 та 4 семестри)

  Курс "Професійна на корпоративна етика" розрахований на студентів 1-го року навчання. Основна мета курсу полягає в підготувці студентів до майбутньої конструктивної взаємодії у діловому середовищі, допомогти студентові зрозуміти специфіку корпоративної етики і культури і основні принципи функціонування корпоративної етики і культури.

  Як основний підсумок навчання студент має аргументувати важливість професійної (корпоративної) етики, важливість соціальної відповідальності та застосовувати визначальні етичні принципи при прийнятті ділових рішень, має навчитися розробляти етичний кодекс адаптований до його майбутнього місця роботи у форматі викладу норм ділових стосунків у корпорації.

  Естетика для спеціальності "філософія" бакалаврського рівня

  Дисципліна “Історія філософії” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “політологія”

  Соболєвський Ярослав Андрійович

  Соболєвський Ярослав Андрійович