333

2022-23 навчальний рік :  I семестр

«Філософія» для здобувачів-бакалаврів 

  • форма навчання денна

Естетика для спеціальності "філософія" бакалаврського рівня

Курс "Професійна на корпоративна етика" розрахований на студентів 1-го року навчання. Основна мета курсу полягає в підготувці студентів до майбутньої конструктивної взаємодії у діловому середовищі, допомогти студентові зрозуміти специфіку корпоративної етики і культури і основні принципи функціонування корпоративної етики і культури.

Як основний підсумок навчання студент має аргументувати важливість професійної (корпоративної) етики, важливість соціальної відповідальності та застосовувати визначальні етичні принципи при прийнятті ділових рішень, має навчитися розробляти етичний кодекс адаптований до його майбутнього місця роботи у форматі викладу норм ділових стосунків у корпорації.

Колотілова Наталія Андріївна

Руденко Сергій Валерійович

Ляшенко Ірина Валеріївна - кандидат філософських наук, доцент кафедри української філософії і культури філософськгого факультету 

Курс Українська та зарубіжна культура для студентів зачної форми навчання Інституту права (3 та 4 семестри)